Vedlagt finner du en generell systembeskrivelse av Simployer og driftsmiljø.