Objektet representerer en egenskap i Simployer størrelser og verdier

Property

Beskrivelse

 Påkrevd
NameNavn på egenskapen. √
ValueVerdi på egenskapen. √
PersonIdentifier*Hvem person egenskapen er tilknyttet (dersom ikke UnitIdentifier er satt). √*
UnitIdentifier*Hvem enhet egenskapen er tilknyttet (dersom ikke PersonIdentifier er satt). Feltet er av typen UnitIdentifier. √*
LegalIdentifier Hvilken juridisk enhet Unit er tilknyttet (påkrevd dersom UnitIdentifier er satt og DepartmentCode benyttes og denne ikke er unik.) Feltet er av typen UnitIdentifier.√*

*) Man må velge enten PersonIdentifier eller UnitIdentifier. Fylles begge inn benyttes kun PersonIdentifier.