Digitale Sykmeldinger er en tilleggstjeneste i Simployer.

Simployer støtter mottak av digital sykmelding og innsending av oppfølgingsplan.

Med Simployer NAV integrasjon kan din virksomhet motta digitale sykmeldinger, og sende oppfølgingsplan direkte fra Simployer sykefravær og oppfølging av sykmeldte.

De største gevinstene for virksomheten:

Nå kan hele sykefraværsforløpet håndteres på et sted, fra egenmelding til sykmelding, samt barn og barnepassers sykdom. For lederen fører dette til mindre administrasjon, og mer tid til andre oppgaver.

For å få på plass NAV integrasjonen trenger dere et virksomhetssertifikat, og vi bistår med å bestille og implementere dette sertifikatet.Har du tilleggstjenesten Digitale Sykmeldinger, men opplever at sykmeldingene ikke kommer inn i Simployer? Undersøk følgende:

  1. Alle organisasjonsnummer og bedriftsnummer tilhørende bedriften er lagt inn i Simployer. 
  2. At alle brukerne i Simployer har lagt inn personnummer.
  3. Innstillingen "Benytt Digital Sykmelding" er skrudd på. Du finner denne under Rutiner>Systeminnstillinger>Moduler>Altinn. 
  4. At dere har delegert enkelttjenestene "Sykmelding" og "Digital oppfølgingsplan sykmeldte" til virksomhetsbrukeren deres. Er du usikker på hva en virksomhetsbruker er, så er det den brukeren som heter simployer@...........
  5. Husk også at Simployer henter sykmeldingene kun 1 gang i timen. Blir sykmeldingene som kommer inn i Altinn arkivert for fort (innen 1 time etter at den har kommet inn), klarer ikke Simployer hente den, da systemet ikke henter arkiverte sykmeldinger, bare de som ligger i innboksen i Altinn. 


Vedlagt ligger to oppskrifter på hvordan få digitale sykmeldinger fra Altinn inn i Simployer.


Hvordan legge til roller i Altinn Digitale sykemeldinger.pdf

Kom-i-gang-guide-digitale-sykmeldinger-v1.1.pdf