Dette objektet beskriver en enhet i Simployer, det vil si en intern avdeling, en juridisk enhet/bedrift eller en konsernenhet.

Property

Beskrivelse

Påkrevd

CompanyNumber

Enhetens bedriftsnummer, tildelt ved registrering i Enhetsregisteret.

 

DepartmentCode

 

Identifikator for enheten, typisk avdelingsnummer.

 

Description

 

Beskrivelse av enheten.

 

InternalInfo

 

Objekt som gir informasjon om enheten. Benyttes kun ved eksport.

 

IsDeactivated

 

Angir om enheten er deaktivert.

 

LeaderIdentifier

 

Objekt av typen PersonIdentifier, som identifiserer personen som eventuelt er leder for enheten.

 

MunicipalityCode

 

Kommunenummer, 4 siffer.

 

NaceCode

 

Enhetens NACE-kode slik det er registrert i Enhetsregisteret. Dette feltet er ikke i bruk i Simployer i dag.

 

Name

 

Navnet på enheten. Må registreres.

OrganizationNumber

 

Enhetens organisasjonsnummer, tildelt ved registrering i Enhetsregisteret.

 

ParentUnitIdentifier

 

Objekt av typen UnitIdentifier, som identifiserer mor-enheten, det vil se enheten som denne enheten tilhører.

UnitIdentifier

 

Objekt av typen UnitIdentifier, som angir hvordan enheten skal identifiseres dersom enheten allerede er registrert i organisasjonsstrukturen i HResurs. Benyttes kun ved import av avdelinger.

UnitType

Enum som

 

*) Property markert med √ er obligatorisk ved import.