Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Dette dokumentet beskriver en påloggingsløsning for Infotjenesters kunder, som gjør at kunden autentiserer egne brukere i eget nettverk.

Behov som dekkes

Løsningen dekker behovet der kunden ønsker at brukere av Infotjenesters (ITAS) nettjenester skal autentiseres via kundens Active Directory uten å måtte benytte separat brukernavn og passord for tjenestene.

Vedlegget beskriver detaljert prosedyre for å aktivere autentisering via Azure.

Forutsetninger

Kunden må ha federert Active Directory til Azure. Dette vil være tilfelle for mange kunder som benytter Office 365 fra Microsoft..

En administrator hos kunden på Azure AD må gi tilgang til at Simployer kan autentisere brukere via kundens Azure AD.

Brukerens brukernavn i AD er registrert som "EksternID" på brukeren i Simployer.

  • No labels