Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Objektet representerer en egenskap i Hressurs' størrelser og verdier

Property

Beskrivelse

 Påkrevd
NameNavn på egenskapen. √
ValueVerdi på egenskapen. √
PersonIdentifier*Hvem person egenskapen er tilknyttet (dersom ikke UnitIdentifier er satt). √*
UnitIdentifier*Hvem enhet egenskapen er tilknyttet (dersom ikke PersonIdentifier er satt). Feltet er av typen UnitIdentifier. √*
LegalIdentifier Hvilken juridisk enhet Unit er tilknyttet (påkrevd dersom UnitIdentifier er satt og DepartmentCode benyttes og denne ikke er unik.) Feltet er av typen UnitIdentifier.√*

*) Man må velge enten PersonIdentifier eller UnitIdentifier. Fylles begge inn benyttes kun PersonIdentifier.

 

  • No labels