Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Objektet representerer en egenskap i Hressurs' størrelser Simployer størrelser og verdier

Property

Beskrivelse

 Påkrevd
NameNavn på egenskapen. √
ValueVerdi på egenskapen. √
PersonIdentifier*Hvem person egenskapen er tilknyttet (dersom ikke UnitIdentifier er satt). √*
UnitIdentifier*Hvem enhet egenskapen er tilknyttet (dersom ikke PersonIdentifier er satt). Feltet er av typen UnitIdentifier. √*
LegalIdentifier Hvilken juridisk enhet Unit er tilknyttet (påkrevd dersom UnitIdentifier er satt og DepartmentCode benyttes og denne ikke er unik.) Feltet er av typen UnitIdentifier.√*

...