Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Brukes for å identifisere en bestemt egenskap i Hressurs' størrelser Simployer størrelser og verdier (PropertyType).

...