Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Har du tilleggstjenesten Digitale Sykmeldinger, men opplever at sykmeldingene ikke kommer inn i Simployer, undersøk ? Undersøk følgende:

  1. Alle organisasjonsnummere organisasjonsnummer og bedriftsnummere bedriftsnummer tilhørende bedriften , er lagt inn i Simployer. 
  2. At alle brukerne i Simployer har lagt inn personnummer.
  3. Innstillingen "Benytt Digital Sykmelding" er skrudd på. Du finner denne under Rutiner>Systeminnstillinger>Moduler>Altinn. 
  4. At dere har delegert enkelttjenestene "Sykmelding" og "Digital oppfølgingsplan sykmeldte" til virksomhetsbrukeren deres. Er du usikker på hva en virksomhetsbruker er, så er det den brukeren som heter simployer@...........
  5. Husk også at Simployer henter sykmeldingene kun 1 gang i timen. Blir sykmeldingene som kommer inn i Altinn arkivert for fort (innen 1 time etter at den har kommet inn), klarer ikke Simployer hente den, da systemet ikke henter arkiverte sykmeldinger, bare de som ligger i innboksen i Altinn. 

...