Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Importrutinene er laget slik at det eksterne systemet ikke skal være nødt til å vite hvilke enheter som allerede er registrert eller importert tidligere til HRessursSimployer, men for at dette skal fungere, må HRessurs Simployer vite hvordan eventuelle eksisterende enheter skal identifiseres.

...