Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Property

Beskrivelse

 Påkrevd
ChangedDato for siste endring. 
CreatedDato for opprettelse. 
DocumentTypeHRessurs Simployer sin interne dokumenttype. Defaultverdi: 1

1: Userfile 128: Expense receipt 256: Paycheck

 √
ExpireUtløpsdato. 
FileGroupFiltype. Dette er grupperingen av dokumenter som bestemmes av kunden. 
FileSizeFilstørrelse. 
FileDataFilens innhold (Binærdata)  √
FileSummaryBeskrivelse av dokumentet. 
IdIntern Id. 

MimeType

Type fil. 
NameNavn på dokumentet. √
OriginalNameOpprinnelig filnavn. √
OwnerHvem som eier dokumentet. Dette feltet er av typen Person. Feltet benyttes kun ved eksport. Ved import benyttes Identifier-objektene nedenfor. 
UploadedByHvem som lastet opp dokumentet. Dette feltet er av typen Person. Feltet benyttes kun ved eksport. Ved import benyttes Identifier-objektene nedenfor. 
PersonIdentifier*Hvem person dokumentet er tilknyttet (brukes dersom ikke UnitIdentifier er satt). √*
UnitIdentifier*Hvem enhet dokumentet er tilknyttet (brukes dersom ikke PersonIdentifier er satt). Feltet er av typen UnitIdentifier. √*
LegalIdentifier Hvilken juridisk enhet Unit er tilknyttet (påkrevd dersom UnitIdentifier er satt og DepartmentCode benyttes og denne ikke er unik.) Feltet er av typen UnitIdentifier.√*

...