Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Property

Beskrivelse

Påkrevd

FirstName

Fornavn

MiddleName

Mellomnavn

 

LastName

Etternavn

Gender

Kjønn - enum som angir kjønn:

  • NotSet: ukjent
  • Male: mann/gutt
  • Female: kvinne/jente
 

BirthDate

Fødselsdato

 

SplitCare

Personen i HRessurs Simployer har delt omsorg for barnet

 

SplitCarePercent

Prosentsats for hvor stor andel av omsorgen personen har dersom det er delt omsorg.

 

LivesWithParent

Barnet bor hos personen (forelderen) som er registrert i HRessursSimployer

 

DisabledChild

Barnet er kronisk syk. Dette har innvirkning på beregning av stønadsdager ved barns sykdom.

 

InternalInfo

Et objekt av typen ItemInfo som inneholder metadata om objektet

 

...