Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Når oppgaven er sendt til attestering, forsvinner den fra siden Påbegynt, og havner under fanen Til attestering: 

Hvis du oppdager en feil på en utgiftsoppgave etter at den er sendt til attestering, kan du tilbakekalle den så lenge den ennå ikke er godkjent. Den vil da flyttes tilbake til fanen Påbegynt, og du kan gjøre endringer på den.

...