Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Intranett

Gjør håndboken til en levende del av deres intranett, her noen forslag:


Nyheter
Et godt tips til å få opp aktiviteten på håndbøkene, er å sørge for at den med jevne
mellomrom dukker opp i nyhetsfeed'en på intranettet. Eksempler på dette kan være: «Husk
at søknadsfrist for ferie er ****», «Ny avtale med *treningssenter*», «Fra 1. juli utvides
foreldrepermisjonen» og «Nytt verneombud».
Skriv kort, men ikke utfyllende om temaet og henvis medarbeideren med en direktelink inn
til mappen eller artikkelen i håndboken.


Webservice

Håndbokens innhold kan også tilgjengeliggjøres utenfor håndboken. Man kan for eksempel
muliggjøre treff fra innholdet i håndbøkene ved tekstsøk på intranettet.
Dette gjøres ved å koble til vår webservice. Les mer om hvordan man teknisk implementerer
dette her.


Quiz

Hva med å skape engasjement for håndbøkene gjennom en uhøytidelig quiz? Flere av våre kunder
har gjort dette med resultatet at de ansatte ble bedre kjent med innholdet i håndbøkene. Dette er
også en glimrende måte å lansere mobil løsning.

Her er noen forslag til spørsmål, dere står selvfølgelig fritt til å finne på egne spørsmål tilpasset
deres virksomhet. Disse spørsmålene kan dere enten sende ut per e-post eller ta under et
fellesmøte.

1) Nevn to velferdsgoder vi har i bedriften
2) Hvilke retningslinjer finnes det for bruk av sosiale medier i arbeidstiden?
3) Når utbetales feriepengene?
4) Hvor lenge må man være ansatt for å få rett på sykepenger?
5) Nevn tre typer lønnede permisjoner
6) Hvem er hovedverneombud?
7) Nevn et av HMS-målene i bedriften
Ved premiering: Husk reglene for beskatning.


Håndbøker på mobil
Med mobil versjon av håndboken får bedriftens ansatte tilgang til oppdatert lovregulert og
bedriftsintern informasjon der de er - når de trenger det.
Mer info om mobil løsning finner du her.


Aktuelt
Dersom du ønsker å flagge en aktivitet eller hendelse i håndboken kan du enkelt opprette en
aktivitet under Aktuelt. Et eksempel på det kan være å minne om søknad om ferie. Man kan også
linke til en artikkel i håndboken for mer info. I tillegg kan man varsle brukere om aktiviteten via
e-post.
Mer info om aktuelt finner du under "Opprette en aktivitet/aktuell sak"-guiden som ligger under interaktiv hjelp-fanen vår.


Generelle tips & råd
- Oppfordre HR/stab/leder til å henvise til håndbøkene ved spørsmål fra de ansatte
- Sørg for at nyansatte blir godt kjent med håndbøkene i opplæringsprosessen
- Jobb med å holde deres interne tekster oppdatert.
- Spar tid og unngå feilinformasjon ved alltid å henvise til håndbøkene


Opplæring & kurs
Bli en bedre håndboks-redaktør
Et viktig punkt for at du som redaktør skal få de øvrige ansatte til å bruke håndbøkene er at du
selv føler deg trygg på bruken. Dersom har behov for å friske opp dine kunnskaper i
redaktørmodulen kan vi anbefale vår telefonopplæring. En slik gjennomgang vil inneholde
informasjon om redigering og oppdatering av innhold samt tilganger og brukere. Det vil også være
mulighet for gjennomgå øvrige ting du trenger bistand til.


Ta kontakt med oss for pris og gjennomføringstidspunkt.