Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.



Gå først inn i butikken til din telefon og last ned appen som heter "Handbook". For info om brukernavn og passord, vennligst ta kontakt med en administrator av håndbøkene i din bedrift.


Har du flere håndbøker kan du veksle mellom disse i appen.


Dersom dere ønsker å opprette en ny flerbruker for mobil innlogging gjøres dette av administrator i håndboken på web. Her setter dere også ønsket passord. NB. Husk å ta vare på passordet, det kan ikke hentes frem igjen senere.