Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vedlegget beskriver detaljert prosedyre for å aktivere autentisering via Azure. Last ned vedlegg...

Forutsetninger

Kunden må ha federert Active Directory til Azure. Dette vil være tilfelle for mange kunder som benytter Office 365 fra Microsoft..

...