Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagesv

Scroll Page Tree

Info
titleInfo

Den här sidan innehåller en översikt över de webbläsare som stöds och övriga systemkrav.

Föråldrade webbläsare kan vara en säkerhetsrisk. Äldre webbläsare stöder inte heller moderna webbgränssnitt på ett bra sätt. Därför har vi i vårt Service Level Agreement (SLA) angett några systemkrav hos våra kunder. Systemen stöder följande webbläsare:

 • Microsoft Edge. Senaste versionen eller upp till 1 äldre version.
 • Microsoft Internet Explorer 11.
 • Mozilla Firefox. Senaste versionen eller upp till 1 äldre version.
 • Apple Safari. Senaste versionen eller upp till 1 äldre version.
 • Google Chrome. Senaste versionen eller upp till 1 äldre version.

Övriga systemkrav:

 • Standard webbåtkomst (https på port 443) till den aktuella domänen.
 • Webbläsaren måste stödja Javascript och cookies.
 • För filöverföring ska Integreringar etableras via API över SSL (port 443) eller via säker ftp (sftp på port 22) användas.

Det finns inga speciella krav för PC eller operativsystem. Mobila applikationer stöder de versioner av mobila operativsystem som anges i butikerna til Apple och Google.