Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languageno

Velkommen til Simployer Wiki
Tip
Simployer wiki er en åpen nettside der vi publiserer dokumentasjon av våre applikasjoner.Info
titleSimployer


Image RemovedImage AddedInfo
titleHåndbøker

Image RemovedImage Added
Info
titleSikkerhet og personvern

Image Removed

Image AddedInfo
titleSimployer

Image Added


Info
titleSimployer Tid og Bemanning

Image AddedSv translation
languageen

Welcome to Simployer Wiki

Tip

Simployer Wiki is a public documentation site for the Simployer suite.

Info
titleSimployer


Image RemovedImage Added
Info
titleHandbooks

Image RemovedImage Added


Info
titleSecurity and privacy

Image Removed

Image Added


Info
titleNews

Image Added


Info
titleSimployer Tid og Bemanning

Image Added