Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Page Tree
searchBoxtrue

Info
titleOm dette nettstedet

Dette nettstedet viser gjeldende driftsstatus på systemer fra Infotjenester AS og planlagte servicevinduer. Her finner du også informasjon om standard avtalebetingelser og SLA, samt dokumentasjon rundt personvern og sikkerhet i systemer levert av Infotjenester AS.

 

 

 

Section

Infotjenester AS har bestandig sikkerhet som et grunnleggende kriterie i alt vårt arbeide. For å sikre kundens data på best mulig måte har vi delt inn sikkerhetsarbeide i tre hovedkategorier.

Column
width33%
Panel

Datasikkerhet

Å jobbe med datasikkerhet innebærer forskjellige former for fysisk sikring av data, systemer og infrastruktur. Les mer her.

Column
width33%
Panel

Informasjonssikkerhet

Å jobbe med informasjonssikkerhet innebærer å jobbe med etablerte metodikker for konfidensialitet, dataintegritet og tilgangsstyring. Les mer her.

Column
width33%
Panel

Personvern

Å jobbe med personvern innebærer at våre løsninger ikke bryter med konsesjonsplikten eller meldeplikten til Datatilsynet, og at data aldri skal bli tilgjengelig for andre enn de som har krav på det. Les mer her.