Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagesv

Scroll Page Tree

Info
titleOm denna sida

Infotjenester Gruppen -gruppen som består av Infotjenester AS, Capitech AS, Tholin & Larsson AB och Netcompetence Sweden AB, fortsättningsvis kallat Simployer. På dessa sidor beskrivs hur Simployer hanterar integritet i sina lösningar.

Panel

De anställdas integritet är viktig

Simployers system bidrar till att förebygga att personuppgifter kommer på avvägar genom: