Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagesv


Scroll Page Tree


Info
titleInfo

Infotjänstekoncernen består av bolagen Infotjenester ASCapitech ASTholin & Larsson AB and Netcompetence Sweden AB, fortsättningsvis kallad Simployer. På den här sidan beskrivs hur Simployer hanterar datasäkerhet i sina system.


Section


Column
width70%

Simployer har säkerhet som första prioritet. Vi har:     

 • Lång erfarenhet. Vi har utvecklat våra rutiner och riktlinjer baserat på många års erfarenhet av att hantera våra kunders data på ett säkert sätt.    
 • Säkerhet i alla projekt. Vår höga kompetens bidrar till genomförandet av säkerhet och integritet från början under all mjukvaruutveckling och serviceverksamhet.    
 • 5 säkerhetslager. Data är säkrad i 5 olika lager - Data, Program, Host, Nätverk och Fysiskt lager.    
 • Proaktiv övervakning. Vi och våra samarbetspartners övervakar proaktivt för att identifiera potentiella hot, och dessutom söker vi efter oregelbundna händelser som kan indikera hot.    
 • Åtkomstbegränsning. Tillgång till produktionsservrar är begränsad till betrodda personer hos vår driftpartner och hos Simployer.

Driftspartner

Infotjenester och Tholin använder Embriq (tidigare Hafslund IT) som verksamhetspartner. Data sparas i Norge.

Capitech använder Smart IT som verksamhetspartner. Data sparas i Norge.

Netcompetence AB använder  Microsoft Azure som verksamhetspartner. Data sparas i Holland och/eller Irland.

Detta är partners med moderna datacenter i fysiskt säkrade lokaler. Våra servrar är skyddade för brand enligt klass C1 med redundanta kraft- och kylenheter. Partners har certifierade specialister som hjälper till med daglig drift och förebyggande underhåll av operativsystem, brandvägg, antivirus och maskinresurser. Tjänsten består bland annat av     

 • Underhåll av serverhårdvara     
 • Maskinvaruunderhåll och uppgraderingar av BIOS / Firmware     
 • Hårdvara och grundläggande mjukvaruövervakning (24/7)     
 • Uppdatering av antivirusprogram     
 • Backup/Säkerhetskopiering

Kryptering

All kommunikation där kunddata strömmar över internet är krypterad med SSL (https). Läs mer om våra certifikat. (TBD)

Backup/Säkerhetskopiering

Operatören kör offsite backup varje kväll av alla kunddata. Simployer kan återställa backup om kunden begär detta. Detta prissätts separat enligt standardprislista. Det går att återställa säkerhetskopiering från:

 • Tidpunkt de senaste 5 arbetsdagarna
 • Torsdagar inom en 42-dagarsperiod
 • Sista dagen i månaden inom en 100 dagarsperiod
 • See english version

Om bara delar av kunddatabasen ska återställas, kan särskilda priser gälla.


Column
width30%


Panel

På denna sida

Table of Contents