Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagesv

Scroll Page Tree
rootPagePersonvern


För att ge alla kunder en överblick över våra system har vi skapat vår egen tjänst, http://status.infotjenester.no 

Realtidsöversikt

Denna tjänst ger en realtidsuppdatering av driftstopp / händelser på våra system, kategoriserat per produkt. Dessutom innehåller tjänsten en översikt över alla planerade driftsavbrott.

Image Removed

Prenumerera på varningar

Kunderna kan prenumerera på meddelanden från statstjänsten via e-post och via SMS. Kunden kan också välja vilka produkter / moduler som begärs att varna på vilken kanal. För att prenumerera på meddelande, använd "Prenumerera på uppdateringar" i toppmenyn och registrera e-post och / eller mobilnummer. Kunden kan även filtrera anmälningarna per produkt så att endast relevanta anmälningar tas emot.

Image Removed