Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagesv

Scroll Page Tree
Info
titleOm denna sida

Infotjenester Gruppen som består av Infotjenester AS, Capitech AS, Tholin & Larsson AB och Netcompetence AB, fortsättningsvis kallat Simployer. Vi har säkerhet som ett grundläggande kriterium i allt vårt arbete. För att skydda kundens data på bästa möjliga sätt har vi delat säkerhetsarbetet i fyra huvudkategorier.

Section
Column
width25%
Panel

Avtal

Simployer har en uppsättning standardavtal som ingår i ett tecknat kontrakt. Avtalen reglerar Simployer och kundens uppgifter och skyldigheter och skyldigheter gentemot svensk, norsk och europeisk lagstiftning. FörNetcompetence och senare även Simployer-produkterna (inklusive moduler) och HMS-avvikelseprodukten tas ett separat databehandlingsavtal (DPA) fram med kunden. Databehandleravtale (Norska avtalet)

Column
width25%
Panel

Persondata/Sekretess (GDPR)

Vi arbetar kontinuerligt med integritet och ser till att våra lösningar inte strider mot nationell lagstiftning och GDPR. Vi följer de principer som norska Datatilsynet  och svenska Data Inspektionen fastställt, så att data aldrig kommer att vara tillgängliga för andra än rättmätiga ägare och behöriga användare. Vi gör det möjligt för våra kunder att uppfylla sina GDPR-krav. Läs mer här.Column
width25%
Panel

Informationssäkerhet

Vi arbetar med informationssäkerhet för att upprätta metoder för konfidentialitet, dataintegritet och åtkomstkontroll för all kunddata. Läs mer här.

Column
width25%
Panel

IT-säkerhet

Vi arbetar med IT-säkerhet som omfattar olika former av fysiskt skydd av data, system och infrastruktur. Läs mer här.