Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languageno


sv-pagetree
searchBoxtrue

Info
titleOm dette nettstedet

Infotjenester Gruppen består av selskapene Infotjenester AS, Capitech AS, Tholin & Larsson AB og Netcompetence AB, heretter omtalt som Simployer. Vi har bestandig sikkerhet som et grunnleggende kriterie i alt vårt arbeide. For å sikre kundens data på best mulig måte har vi delt inn sikkerhetsarbeidet i fire hovedkategorier.

Section
Column
width25%
Panel

Avtaleverk

Infotjenester AS Simployer har et sett med standardavtaler som er en del av en signert kontrakt. Avtaleverket regulerer Infotjenester Simployer og kunden sine plikter og rettigheter overfor hverandre, og mot Norsk lovverk. For produktene i Simployer (inkl. moduler) og HMS Avvik, utarbeides det en separat Databehandleravtale med kunden.

Column
width25%
Panel

Personvern (GDPR)

Vi jobber med personvern for å sikre at våre løsninger ikke bryter med GDPR, at retningslinjer fra Datatilsynet følges, og at data aldri skal bli tilgjengelig for andre enn de som har krav på det. Vi skal sette våre kunder i stand til å oppfylle sine forpliktelser mot GDPR. Les mer her.Column
width25%
Panel

Informasjonssikkerhet

Vi jobber med informasjonssikkerhet for å sikre konfidensialitet, dataintegritet og tilgangsstyring for våre kunders data. Les mer her.

Column
width25%
Panel

Datasikkerhet

Vi jobber med datasikkerhet i form av forskjellige former for fysisk sikring av data, systemer og infrastruktur. Les mer her.
...