Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Brukes for å identifisere en bestemt egenskap i Simployer størrelser og verdier (PropertyType).

Property

Beskrivelse

Identifiertype

Enum som angir type hvordan en egenskap skal identifiseres:

  • Name: navnet på egenskap 
  • InternalId: egenskapens  primærnøkkel i databasetabellen

Value

Verdien som skal identifisere egenskapen , avhengig av IdentifierType ovenfor.

  • No labels