Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Når du har registrert alle utleggene som skal være med på utgiftsoppgaven, kan du markere oppgaven i avkrysningsboksen, og klikke på Signer og send

Attestanten vil få en e-post med melding om at utgiftsoppgaven skal godkjennes. Når utgiftsoppgaven er markert, kan du også velge å bytte attestant, samt skrive ut oppgaven.

Når oppgaven er sendt til attestering, forsvinner den fra siden Påbegynt, og havner under fanen Til attestering:

Hvis du oppdager en feil på en utgiftsoppgave etter at den er sendt til attestering, kan du tilbakekalle den så lenge den ennå ikke er godkjent. Den vil da flyttes tilbake til fanen Påbegynt, og du kan gjøre endringer på den.

Her kan du også purre på attestering, dersom oppgaven har ligget lenge til attestering, og du trenger å få den godkjent. Når du klikker på Purr på attestering, blir det sendt en e-post med påminnelse til attestanten.

  • No labels