Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Enkelte objekter benyttes på tvers av flere tjenester og i flere tjenesteoperasjoner. Beskrivelsen av datakontraktene for disse gjentas ikke, men beskrives i stedet for seg selv i avsnittene nedenfor.

 

  • No labels