Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Objektet representerer et dokument i personalarkivet. 

Property

Beskrivelse

 Påkrevd
ChangedDato for siste endring. 
CreatedDato for opprettelse. 
DocumentTypeSimployer sin interne dokumenttype. Defaultverdi: 1

1: Userfile 128: Expense receipt 256: Paycheck

 √
ExpireUtløpsdato. 
FileGroupFiltype. Dette er grupperingen av dokumenter som bestemmes av kunden. 
FileSizeFilstørrelse. 
FileDataFilens innhold (Binærdata)  √
FileSummaryBeskrivelse av dokumentet. 
IdIntern Id. 

MimeType

Type fil. 
NameNavn på dokumentet. √
OriginalNameOpprinnelig filnavn. √
OwnerHvem som eier dokumentet. Dette feltet er av typen Person. Feltet benyttes kun ved eksport. Ved import benyttes Identifier-objektene nedenfor. 
UploadedByHvem som lastet opp dokumentet. Dette feltet er av typen Person. Feltet benyttes kun ved eksport. Ved import benyttes Identifier-objektene nedenfor. 
PersonIdentifier*Hvem person dokumentet er tilknyttet (brukes dersom ikke UnitIdentifier er satt). √*
UnitIdentifier*Hvem enhet dokumentet er tilknyttet (brukes dersom ikke PersonIdentifier er satt). Feltet er av typen UnitIdentifier. √*
LegalIdentifier Hvilken juridisk enhet Unit er tilknyttet (påkrevd dersom UnitIdentifier er satt og DepartmentCode benyttes og denne ikke er unik.) Feltet er av typen UnitIdentifier.√*

*) Man må velge enten PersonIdentifier eller UnitIdentifier. Fylles begge inn benyttes kun PersonIdentifier.

 

  • No labels