Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Når en reise er ferdigregistrert, er det en rekke ting du kan gjøre med reisen. Dette vil være avhengig av hvilken rolle du har i systemet, og hvilken rutine du befinner deg i. Siden mange av de samme valgmulighetene finnes i flere områder, har vi samlet en oversikt over hva du kan gjøre med en reise her.


Signer og send

Dette signerer reisen elektronisk og sender reisen til lederen for attestering. Du kan bare gjøre dette for reiser som er ferdig registrerte. Hvis du har selvattestering, vil det stå Signer og attester på knappen istedet, og reisen vil havne under fanen Godkjent.


Slå sammen

Ferdigregistrerte reiser kan slås sammen til en reiseregning. Dette kan du gjøre før reisene er sendt til attestering.


Splitt reiser

Sammenslåtte reiser kan splittes. Dette kan du gjøre for reiser som ikke er sendt til attestering.


Skriv ut

Alle ferdigregistrerte reiser kan skrives ut, uavhengig av om de er signert og attestert. Du kan skrive ut mange reiser i en operasjon, og du kan eksportere dem til for eksempel Pdf, Word eller Excel.


Bytt attestant

Hvis du har tilstrekkelige rettigheter, kan du endre på hvem som skal attestere reisen. Dette kan gjøres for reiser som ikke er attestert.

Skriv inn deler av navnet på personen du ønsker å sette som attestant på reisen, og du vil få opp en liste med personer hvor navnet stemmer. Velg personen og klikk på Bytt attestant.


Purr på attestering

Hvis du har sendt en reise til attestering, og det tar tid å få denne attestert, kan du sende en purring på attesteringen. Det blir da sendt en e-post med en påminnelse til personen som står som attestant på reisen.


Tilbakekall

Hvis du har sendt en reise til attestering, og du oppdager en feil, kan du tilbakekalle reisen. Signeringen blir fjernet, og den havner under fanen Påbegynt, slik at du kan gjøre endringer på den. Det blir sendt en melding til attestanten om at reisen er tilbakekalt.


Godkjenn

Hvis du har tilstrekkelige rettigheter, kan du godkjenne (attestere) en signert reise.


Avslå

Hvis du har tilstrekkelige rettigheter, kan du avslå reiser som er sendt til attestering.


Arkiver

Godkjente reiser kan arkiveres. Disse flyttes da fra fanen Godkjent til Arkivert.

  • No labels