Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Avdeling er et samlebegrep i Simployer som innbefatter Konsern, Juridisk enhet, bedrift og intern avdeling. Når du oppretter de forskjellige selskapene og avdelingene i Simployer, må du velge en av disse typene.

Konsern

Hvis organisasjonen din er en konsernstruktur, kan du samle alle enhetene i organisasjonen under en enhet av denne typen, slik at alle underenheter ligger under samme paraply i organisasjonsstrukturen.

Juridisk enhet

Dette begrepet benyttes på selskaper som er egne juridiske enheter, og som har eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Bedrift

Dette er ikke en egen juridisk enhet, men en avdeling som er tildelt eget organisasjonsnummer (bedriftsnummer) i Enhetsregisteret. Dette benyttes ofte på avdelingskontorer, eller på enheter i et selskap som driver i egne bransjer.

Intern avdeling

Bruk dette begrepet på en intern avdeling som ikke har eget bedriftsnummer i Enhetsregisteret. Dette vil ofte tilsvare avdelingene som benyttes i regnskapet.

Du kan ikke registrere en ansettelse på en avdeling, med arbeidstiden kan fordeles på interne avdelinger. Medarbeiderne er ansatt i en Juridisk enhet eller Bedrift, mens den ansattes stillingsprosent knyttes opp mot en intern avdeling.

  • No labels