Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I standardløsningen gjelder rollene som blir tildelt for hele organisasjonen. Hvis en person for eksempel får rollen Systemadministrator, vil denne rollen gjelde for hele organisasjonen. For større organisasjoner er dette kanskje ikke ønskelig, og det kan være behov for å begrense tilgangen til deler av organisasjonen. For kunder med slike behov, kan vi tilby en egen konsernløsning for roller, hvor rollene også knyttes til en enhet,, slik at tilgangen begrenses. 


  • No labels