Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Velkommen til Simployer Tid og Plan håndbok

Simployer Tid og Plan modul hjelper ledere i en travel hverdag med effektiv oversikt og håndtering av timer, fravær og planlegging av personell.

I ansattportalen kan de ansatte registrere arbeidstiden sin, se rapporter og sende meldinger til lederen.


Søk opp i håndboken

Neste versjonoppdateringer i systemet

Versjon 15.xxx  

Innhold

  • No labels